Conformité ISO overeenstemming ; The ISO certificate of conformity

Le certificat de conformité à une norme de management.
Het certificaat van overeenstemming met een managementstandaard.
The certificate of conformity to a management standard.

Le certificat de conformité à une norme de management.

L’obtention d’un certificat est bien plus que la reconnaissance de la conformité avec la norme de référence.

Le certificat est ou devrait être un élément non négligeable de la stratégie commerciale de l’organisme.

Quoique logiquement tous équivalents, le certificat est aussi une clé ou un levier permettant d’ouvrir un marché.

Le choix de l’organisme d’accréditation n’est donc pas anodin

BELAC ; COFRAC ; UKAS

Nous sommes en mesure de vous proposer BELAC ou COFRAC

Het certificaat van overeenstemming met een managementstandaard.

Het verkrijgen van een certificaat is meer dan alleen het erkennen van naleving van de referentiestandaard

Het certificaat is of zou een belangrijk onderdeel moeten zijn van de bedrijfsstrategie van de organisatie.

Hoewel het logisch gezien allemaal hetzelfde is, is het certificaat ook een sleutel of hefboom om een markt te openen

De keuze van accreditatie-instantie is daarom niet triviaal

BELAC ; COFRAC ; UKAS

We kunnen BELAC of COFRAC aanbieden

The certificate of conformity to a management standard.

Obtaining a certificate is more than recognizing compliance with the reference standard.

The certificate is or should be a significant part of the organization’s business strategy.

Although logically all equivalent, the certificate is also a key or lever to open a market.

The choice of accreditation body is therefore not trivial

BELAC ; COFRAC ; UKAS

We are able to offer BELAC or COFRAC